An Comhdháil Oiliúna, 6th Dec 2022

Beidh Comhdháil Oiliúna ar an Oideachas Saoránachta Domhanda á heagrú ar líne ar an 6 Nollaig, 2022. Cuirfear fáilte roimh mhúinteoirí ó Iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, chomh maith le múinteoirí Gaeilge í Iar bhunscoileanna dara leibhéal lán-Bhearla, freastal ar an ócáid seo. Tabharfaidh an lá seo deis do mhúinteoirí iar-bhunscoile cíoradh agus plé a dhéanamh ar an téama ‘Degrowth’.

The Starter Workshop, Sep 21st or 22nd 2022

The Starter Teacher Training workshop is designed for teachers who are new to Global Citizenship Education. This online workshop will explore the toolkits, learning models and methodologies needed to establish and maintain an effective GCE programme/module in your school.