National Teacher Conference, Feb 2nd 2023

The WWGS National Teacher Conference ‘Under the Surface’ will take place on the 2nd of February in Killashee House Co. Kildare. The registration form is now open.

An Comhdháil Oiliúna, 6th Dec 2022

Beidh Comhdháil Oiliúna ar an Oideachas Saoránachta Domhanda á heagrú ar líne ar an 6 Nollaig, 2022. Cuirfear fáilte roimh mhúinteoirí ó Iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, chomh maith le múinteoirí Gaeilge í Iar bhunscoileanna dara leibhéal lán-Bhearla, freastal ar an ócáid seo. Tabharfaidh an lá seo deis do mhúinteoirí iar-bhunscoile cíoradh agus plé a dhéanamh ar an téama ‘Degrowth’.