An Comhdháil Oiliúna, 6th Dec 2022

Beidh Comhdháil Oiliúna ar an Oideachas Saoránachta Domhanda á heagrú ar líne ar an 6 Nollaig, 2022. Cuirfear fáilte roimh mhúinteoirí ó Iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, chomh maith le múinteoirí Gaeilge í Iar bhunscoileanna dara leibhéal lán-Bhearla, freastal ar an ócáid seo. Tabharfaidh an lá seo deis do mhúinteoirí iar-bhunscoile cíoradh agus plé a dhéanamh ar an téama ‘Degrowth’.

WWGS National Teacher Conference, Jan 27th 2022

Find the resources and the recordings of the WWGS National Teacher Conference on ‘Degrowth’. Learn how teachers can bring the concept in to their Global Citizenship Education teaching and learning.