Training & Events


Recorded Training Resources

Find here recordings and resources from previous WWGS teacher training sessions. If you're looking for resources from a session on a particular date, you'll find it in the below section of our Resource Library.

View Previous Training Resources

Upcoming Training and Events

Register for WWGS online trainings and events for 2021-22.

WWGS National Teacher Conference 

Thursday 27th January 2022, 9:30 AM - 12:30 PM

This conference will focus on the theme of 'Degrowth' and how teachers can bring the concept in to their Global Citizenship Education teaching and learning. The event gives the opportunity for teachers to meet with teachers and organisations working in this space.

Register here!

Comhdháil Oiliúna (trí mheán na Gaeilge) 

3 Feabhra, 2022, 10:00 AM - 12:00 PM

Beidh Comhdháil Oiliúna ar an Oideachas Saoránachta Domhanda á heagrú ar líne ar an 3 Feabhra, 2022. Cuirfear fáilte roimh mhúinteoirí ó Iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, chomh maith le múinteoirí Gaeilge ín Iarbhunscoileanna dara leibhéal lán-Bhearla, freastal ar an ócáid seo. Tabharfaidh an oiliúint seo deis do mhúinteoirí iarbhunscoile cíoradh agus plé a dhéanamh ar an téama ‘Degrowth’. Tá an-tóir ar an téama seo i scoileanna ar fud na tíre le deanaí. Beidh clár na Comhdhála ar fáil go luath.

Is féidir clárú don oiliúint ag an nasc thíos.

Clárú anseo

English and GCE 

Thursday 10th February 2022, 9:30 - 11:30 AM

This CPD is for English teachers integrating or hoping to integrate global justice issues in to their classroom covering both Junior and Senior Cycle.

Register here!

Engineering and GCE

Wednesday 23rd March 2022, 9:30 - 11:30 AM

This CPD is for Engineering teachers exploring and integrating global justice issues in to their classroom covering both Junior and Senior Cycle through Engineering, Applied Technology, Construction Studies, Wood Technology and Graphics.

Register here!